Velká cena Čekomoravského klubu veteránů 2011

V sobotu – 5.února se ve sportovní hale uskuteční zahajovací turnaj jubilejní 30.sezony Českomoravského klubu veteránů (ČMKV). Stalo se pro nás příjemným úkolem, že jsme byli pověřeni pořádáním zahajovacích turnajů v sezonách od roku 2006 do současnosti. Během pěti let jsme měli nejen příležitost přivítat v Holicích víceprezidenta světové asociace veteránů ve stolním tenisu a výkonného ředitele veteránských MS a ME – pana Hanse Westlinga (přijel na turnaj v Holicích v roce 2007), na turnajích ČMKV v Holicích jsme také viděli při hře hráče již ze šesti zemí(!), zaznamenali jsme zde i rekordní počet hráčů a hráček v dosavadních 29 ročnících turnajů veteránů – v roce 2008 přijelo 265 hráčů a hráček v 11i kategoriích v jednom dni !!!

Počty účastníků v jednotlivých letech jsou pro nás povzbuzením, protože se zdá, že se hráčkám i hráčům ČMKV v Holicích líbí a jezdí k nám rádi. Průměrný počet startujících 234 na hrací den (!) by tomu mohl nasvědčovat (v roce 2006 – 220, ve 2007 – 236, ve 2008 – 265, v 2009 – 227 a v roce 2010 při špatném počasí – 221 hráček a hráčů).

Členové oddílu stolního tenisu však odhadují, že v letošním roce by mohl být tento rekord dokonce překonán. Letos bylo totiž do ČR přiděleno pořadatelství ME veteránů, které se uskuteční v červnu v Liberci. Konání této vrcholné akce v naší zemi určitě zvýšilo zájem u mnoha stolních tenistů „být aktivně při tom“ a nelze vyloučit, že právě tento zájem přivede mnohé hráče i na zahajovací turnaj do Holic. Po dohodě s vedením ČMKV byla zaslána pozvánka na tuto akci i klubu stolních tenistů do našeho družebního města v Polsku – do Strzelce Opolskie. V každém případě se bude jednat o jednu z největších akcí, které holický oddíl stolního tenisu pro letošní rok připravuje. Bylo nebo bude vám letos 40 let či více ? Přijeďte do Holic na turnaj i vy !!!

Pořadatelé ME prodloužili možnost přihlásit se za zlevněné startovné až do konce března 2011 !

Sdílejete na sociálních sítích