Usnesení z Výroční členské schůze OST TJ Jiskra Holice z.s. dne 13.2.2020.

Výroční členská schůze OST TJ Jiskra Holice z.s.

 

 1. bere na vědomí:   
  1. zprávu o činnosti jednotlivých týmů v roce 2019
  2. zprávu o hospodaření za rok 2019
  3. informaci o nájemní smlouvě TJ na rok 2020
  4. informaci o novém režimu vstupu do herny OST
 2. schvaluje:
  1. návrh žádosti OST o dotaci od MÚ pro rok 2020
  2. návrh plánu činnosti OST v roce 2020
  3. seznam přidělených čipů pro vstup do herny OST TJ Jiskra Holice
  4. ponechání dosavadní úhrady cestovních nákladů ve dvou cenových hladinách t.j. 4,50 Kč/km a 2,50 Kč/km při jízdě jedné osoby (platné od r. 2011 a 2013), s platností od 1.1.2020
  5. novou výši oddílových příspěvků pro registrované členy v našem oddílu (tj. hrající za TJ Jiskra Holice) od roku 2020, a to ve výši:
   1. členové v produktivním věku ……………….. 1.000,- Kč
   2. děti, mládež a senioři (důchodci) ……………….. 800,-. Kč
   3. hráči jiných oddílů a nečlenové naší TJ v produktivním věku ……………….. 1.500,- Kč
   4. hráči jiných oddílů a nečlenové naší TJ děti, mládež a senioři (důchodci) ……………….. 1.200,-. Kč
 3. pověřuje
  1. výbor  OST k jednání o osazení ochlazovací klimatizace do herny
  2. OST s využitím pro akce v letní období (turnaj v rámci Dnů Holicka, turnaj ČMKV a tréninkové činnosti oddílu)
  3. výbor OST k jednání o výměnu osvětlení v městské sportovní hale
 4. ukládá:
  1. výboru OST – organizovat činnosti vedoucí k reprezentaci a propagaci našeho města
  2. výboru OST – sledovat a aktivně ovlivňovat návrh nového systému dotací MÚ pro sportovní kluby
  3. výboru OST – spolupracovat s výborem TJ při akci Sportovec roku
  4. výboru OST  – rozpracovat náměty vzniklé v diskuzi na této VčS OST TJ Jiskra Holice z.s.

                         

     Usnesení VčS OST Jiskra Holice z.s. dne 13.2.2020 bylo přítomnými členy OST  hlasováním schváleno.

Sdílejete na sociálních sítích